Materiály

V angličtine
Systems of equations 1
Systems of equations 2
Systems of equations 3
Systems of equations 4
Systems of equations 5
Systems of equations 6
Trigonometric functions 1
Trigonometric functions 2
Trigonometric inequations 1
Trigonometric inequations 2
Trigonometric inequations 3
Trigonometric inequations 4
Financial mathematics 1
Financial mathematics 2
Financial mathematics 3
Financial mathematics 4
Financial mathematics 5
Financial mathematics 6
Financial mathematics 7
Auxhiliary circle to ellipse
Control circle to ellipse
Auxhiliary circle to hyperbola
Control circle to hyperbola
Directrix of parabola
Subtangent and subnormal of parabola
Vertex tangent to parabola

Po slovensky
Graf kvadratickej funkcie
Sínusoida
Exponenciálna a logaritmická funkcia 1
Exponenciálna a logaritmická funkcia 2
Integrálne súčty
Priamka - rovnica a zobrazenie
Konštrukcia kružnice daných vlastností
Dotyčnica elipsy z bodu
Dotyčnica hyperboly z bodu
Dotyčnica paraboly z bodu
Dotyčnica elipsy v smere
Dotyčnica hyperboly v smere
Dotyčnica paraboly v smere
Riadiaca kružnica elipsy
Riadiaca kružnica hyperboly
Riadiaca priamka paraboly
Subtangenta
Vrcholová dotyčnica paraboly
Vrcholová kružnica elipsy
Vrcholová kružnica hyperboly

Prístup k on-line databáze dostupných materiálov vytvorených v programovom prostredí GeoGebra je k dispozícii na stránke
Slovenský portál EVLM - v položke Databázový portál.

Materiály pre prácu so softvérom v slovenskom jazyku:

Uvod do práce so softvérom GeoGebra
Príklady na tvorbu apletov v aplikácii GeoGebra

Top