Bod priamka priamka

Úloha: Daný je uhol BAC a v jeho vnútri bod M. Zostrojte kružnicu k,
ktorá sa dotýka ramien uhla AC, AB a prechádza bodom M.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Na tomto aplete je konštrukcia tejto geometrickej úlohy. Je možné meniť uhol BAC, ako aj polohu bodu M.

Ján Gunčaga, Vytvorené pomocou programu GeoGebra