SCG´2011 - 3. Slovenský GeoGebra workshop

10.5.2011

Tretie stretnutie slovenských používateľov softvéru GeoGebra sa bude konať ako sprievodné podujatie 20. medzinárodného sympózia o počítačovej geometrii SCG´2011, ktoré každoročne organizuje Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku v školiacom centre Stavebnej fakulty STU v Kočovciach.

Termín konania: Štvrtok, 20.10.2011, 14.00
Miesto konania: Rekreačné a školiace stredisko SvF STU, Kočovce, SR

GeoGebra Conference 2011

10.5.2011

Druhá medzinárodná GeoGebra konferencia.
Termín konania: 29.-31.8.2011
Miesto konania: Hagenberg pri Linzi, Rakúsko

2010: významný rok pre GeoGebru a vyučovanie matematiky

17.1.2011

Len v Argentíne 3 milióny nových laptopov pre študentov!
Víťazstvo v National Technology Leadership Coalition’s Technology in Education Award v USA!
To je len niekoľko významných epizód zo života GeoGebry v uplynulom roku 2010


GeoGebra je jeden z najúspešnejších softvérových vynálezov v súčasnom učení sa i vyučovaní prírodovedných predmetov a matematiky. Od spustenia GeoGebry pred deviatimi rokmi dosiahol tento softvér dynamickej matematiky celosvetový úspech, a to nielen vďaka tomu, že dobre funguje, pomáha učiteľom i študentom pochopiť matematiku a tešiť sa z nej, ale tiež preto, že im ponúka možnosť angažovať sa v celosvetovej komunite nadšencov a užívateľov GeoGebry.
Podrobnejšie informácie o úspechoch a pokrokoch GeoGebry v uplynulom roku si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente:

GeoGebra Media release 2011

Správa z 2. Slovenského GeoGebra workshopu (SCG´2010)

7.12.2010

Druhé stretnutie slovenských používateľov softvéru GeoGebra sa konalo 21.10.2010 v Rekreačnom a školiacom stredisku SvF STU v Kočovciach, ako sprievodné podujatie 19. medzinárodného sympózia o počítačovej geometrii SCG´2010, ktoré každoročne organizuje Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku v školiacom centre Stavebnej fakulty STU v Kočovciach.


Správa z workshopu

GeoGebra získala NTLC Award!

13.10.2010

GeoGebre bola vo Washington D.C. udelená ďalšia cena - NTLC Award!

30. septembra tohto roku získala GeoGebra, ako voľne šíriteľný výučbový matematický softvér, ďalšie významné ocenenie - NTLC Award.
Združenie NTLC (National Technology Leadership Coalition) bolo založené za účelom zriadenia diskusného medzidisciplinárneho fóra medzi asociáciami pre výučbové technológie a vzdelávacími asociáciami učiteľov. Na výročných samitoch tejto koalície sa stretávajú národní lídri zo vzdelávacích asociácií, ako i redaktori časopisov zameraných na výučbové technológie, riaditelia neziskových nadácií, politici a zástupcovia obchodných spoločností. Odporúčania vyplývajúce zo záverov samitu sú publikované vo viacerých časopisoch venovaných výučbovým technológiám a sú súčasťou programov konferencií o vzdelávaní.

Ďalšie informácie:
Press release NTLC Award
NTLC Award


SCG´2010 - 2. Slovenský GeoGebra workshop

25.6.2010

Druhé stretnutie slovenských používateľov softvéru GeoGebra sa bude konať ako sprievodné podujatie19. medzinárodného sympózia o počítačovej geometrii SCG´2010, ktoré každoročne organizuje Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku v školiacom centre Stavebnej fakulty STU v Kočovciach.

Termín konania: Štvrtok, 21.10.2010, 14.00
Miesto konania: Rekreačné a školiace stredisko SvF STU, Kočovce, SR

Účasť na workshope prisľúbil i zástupca Nórskeho GeoGebra inštitútu (NGI) - prof. Anders Sanne z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheime.

Abstrakt príspevku:
The GeoGebra Institute of Norway (NGI) was established in 2008 with the support of the Norwegian Center for Mathematics Education and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. The NGI is part of the International GeoGebra Institute, and shares its aims to support teaching and learning of mathematics with the software GeoGebra and to build a supporting community. The GeoGebra Institute of Norway has set up a national network of certified GeoGebra trainers. Through this network of trainers the NGI offers professional development workshops for teachers all around Norway on a non-profit basis. One of the principal aims of the GeoGebra Institute of Norway is to offer structured training and support for teachers who are ready to integrate GeoGebra into their classrooms.


Správa z 1. Slovenského GeoGebra workshopu (SCG´2009)

30.11.2009

Prvé stretnutie slovenských používateľov softvéru GeoGebra sa konalo 15.10.2009 v Rekreačnom a školiacom stredisku SvF STU v Kočovciach, ako sprievodné podujatie 18. medzinárodného sympózia o počítačovej geometrii SCG´2009, ktoré každoročne organizuje Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku v školiacom centre Stavebnej fakulty STU v Kočovciach.


Správa z workshopu

GeoGebra získala Tech Award!

27.11.2009

GeoGebre, ako voľne šíriteľnému dynamickému matematickému softvéru, bola v San Jose (California) udelená prestížna cena Tech Award!

Tech Awards je medzinárodný program, ktorý bol spustený v Novembri 2000 za účelom ocenenia inovácií prospešných pre ľudstvo. GeoGebra bola nominovaná na cenu, pretože je to softvér, ktorý je prístupný užívateľom svojím jednoduchým používaním a ktorý dynamicky spája geometriu, algebru, kalkulus a štatistiku, čím významne podporuje inovácie vo vyučovaní matematiky na celom svete. V súčasnosti je GeoGebra dostupná v 50 jazykoch, používajú ju milióny študentov a učiteľov v 190 krajinách a mesačne zaznamenáva viac ako 300 000 downloadov. Naviac je GeoGebra integrovaná do učebníc vo viacerých krajinách a inštalovaná na tisíce laptopov v rámci rôznych školských projektov.

Ďalšie informácie:
GeoGebra-Tech-Award-Press-Release
GeoGebra-Tech-Award-Flyer
Fotografie z Tech Awards
Tech Awards

GeoGebra
International GeoGebra Institute
Top