Kontakty

Vedenie Slovenského GeoGebra inštitútu:

Daniela Velichová - predsedníčka
SSGG, SjF STU Bratislava, daniela.velichova(at)stuba.sk

 

Viera Čmelková - koordinátorka
FPEDAS Žilinská univerzita, viera.cmelkova(at)fpedas.uniza.sk

 

Iveta Kohanová - príprava a aktualizácia používateľskej príručky k softvéru GeoGebra
FMFI UK Bratislava, kohanova(at)fmph.uniba.sk

 

Ján Gunčaga - Wiki administrátor
PF KU Ružomberok, guncaga(at)fedu.ku.sk

 

Peter Csiba - preklad softvéru GeoGebra
PF UJS Komárno, csiba.peter(at)selyeuni.sk

 

Lilla Koreňová - GeoGebra školiteľka
FMFI UK Bratislava, lillakorenova(at)gmail.com


Spolupráca s lokálnymi GeoGebra inštitútmi:

Austrian GeoGebra Institute
Educational University of Lower Austria, Baden near Vienna, Austria

GeoGebra Institute of Norway (Norsk GeoGebra Institutt)
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway