International GeoGebra Institute (IGI)

International GeoGebra Institute je šíriteľom bezplatného dynamického matematického softvéru GeoGebra, ktorý zabezpečuje zdieľanie skúseností jeho používateľov pri výučbe matematiky, poskytuje odborné školenia pod vedením akreditovaných školiteľov, podporuje tvorbu učebných materiálov v tomto softvéri a na svojich domovských stránkach zabezpečuje ich voľnú dostupnosť pre študentov a učiteľov všetkých typov škôl. Fórum používateľov softvéru GeoGebra je na stránke GeoGebra User Forum.


IGI a Slovenský GeoGebra Inštitút majú spoločné hlavné ciele:

  1. Školenie a podpora: Koordinovať a poskytovať odbornú pomoc pre študentov a učiteľov pri používaní softvéru GeoGebra vo výučbe a štúdiu matematiky.
  2. Vývoj a zdieľanie: Vytvárať a zdieľať materiály vhodné na školenia o práci so softvérom GeoGebra, organizovať školenia a workshopy, a kontinuálne prispievať k vývoju a rozširovaniu tohto dynamického matematického softvéru.
  3. Výskum a spolupráca: Viesť a podporovať výskumné aktivity týkajúce sa softvéru GeoGebra a jeho využívania pri výučbe a štúdiu matematiky s cieľom informovať a prispievať k zlepšovaniu školiacich a vzdelávacích aktivít, a podporovať spoluprácu medzi IGI a lokálnymi GeoGebra inštitútmi na medzinárodnej úrovni.