Slovenský GeoGebra inštitút – SGI

je zriadený pri Slovenskej spoločnosti pre Geometriu a Grafiku - SSGG, ktorej sídlom je Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
SGI je súčasťou siete lokálnych národných GeoGebra inštitútov, ktoré sú akreditované medzinárodným GeoGebra inštitútom
International GeoGebra Institute - IGI.

Hlavné úlohy, ciele a aktivity SGI sú