GeoGebraWiki

GeogebraWiki je bezplatná databáza učebných materiálov pre dynamický matematický softvér GeoGebra.
Každý záujemca môže autorsky prispieť a bezplatne poskytnúť svoje materiály v anglickom, resp. v inom prístupnom jazyku, vložením materiálov priamo na stránke GeoGebraWiki. Obsah celej databázy možno bezplatne používať podľa svojich potrieb.
K dispozícii sú aj aktuálne informácie o podujatiach súvisiacich s používaním softvéru GeoGebra a Fórum používateľov.