GeoGebra

GeoGebra je voľne šíriteľný bezplatný dynamický matematický softvér, ktorý spája geometriu, algebru a analýzu. Jednoduchá inštaláciu softvéru je nezávislá od operačného systému.
Autorom programu, ktorý získal mnoho medzinárodných ocenení, mimo iných aj ceny za najlepší európsky a nemecký softvér - European and German educational software awards, je Markus Hohenwarter z Florida State University.
GeoGebra podporuje dynamické syntetické geometrické konštrukcie s elementárnymi geometrickými útvarmi ako sú body, vektory, úsečky, priamky, mnohouholníky, či kužeľosečky, ktoré sú však zároveň reprezentované analyticky pomocou karteziánskych súradníc a rovníc, alebo ako grafy definovateľných funkcií. Práca s funkciami umožňuje získať aj derivácie funkcií, vyhľadávať dotyčnice a asymptoty grafu a extrémy funkcií a integrovať.
Uvedené dve reprezentácie sú zobrazované v dvoch rôznych komunikačných oknách softvéru GeoGebra: algebrické výrazy vkladané a zobrazené v algebrickom okne zodpovedajú geometrickým objektom zobrazovaným v geometrickom okne, a naopak.

Ako začať?

Softvér GeoGebra na bezplatnú inštaláciu nájdete tu - GeoGebra. Odporúča sa použiť GeoGebra WebStart, ktorým si zabezpečíte vlastníctvo aktuálnej poslednej verzie programu GeoGebra a vyhnete sa tak inštaláciám nových verzií alebo procedúr. Na Vašom desktope sa automaticky vytvorí ikona a softvér bude po inštalácii pracovať off-line. Použitím GeoGebra WebStart môžete inštalovať program GeoGebra aj na takom počítači, na ktorom nemáte užívateľské práva administrátora.