Akreditácia

Slovenský GeoGebra inštitút SGI je oficiálne akreditovaný medzinárodným GeoGebra inštitútom (IGI), a má právo udeľovať nasledujúce certifikáty:

  1. GeoGebra používateľ
  2. GeoGebra expert
  3. GeoGebra školiteľ

Certifikáty sú udeľované na základe žiadosti, v ktorej kandidát uvedie


Certifikát je udelený žiadateľom, ktorí spĺňajú nasledujúce požiadavky

  1. úspešné absolvovanie GeoGebra workshopu organizovaného SGI (používateľ, expert, školiteľ)
  2. vytvorenie aspoň 5 kvalitných didaktických materiálov pre podporu výučby matematiky a ich poskytnutie na voľné zdieľanie v on-line databáze SGI (expert, školiteľ)
  3. vedenie školení a workshopov o práci s GeoGebra softvérom, prezentácia softvéru na seminároch a konferenciách (školiteľ)